2014-2015 EGUTEGIAOHARRA: EKAINAK 29 ETA 30 EAN ZENTROAK UDARA ORDUTEGIA EDUKIKO DU.